partner

תאריכים בהם אני מטייל/ת: מרץ ואילך.

אני ישי בן 56 ,וכרגע נמצא בהפסקה בין עבודות. אוהב לטייל בארץ ובעולם ,במיוחד אוהב טיולים ארוכים. עשיתי חלקים רבים מהשביל,אבל מעוניין לעשותו ברצף. מעוניין להתחיל בתחילת מרץ, מהדרום.