partner

תאריכים בהם אני מטייל/ת: ינואר ואילך.

מתכנן לעשות שביל סובב מכתש רמון (חלקו עובר על שביל ישראל)  באזור חנוכה. אוהב טבע ואדם, מתעניין וחובב מגוון נושאים: ספורט, כלכלה,פלוסופיה ומהות חיינו בעולם נפלא זה.אם את/ה בעניין מוזמן/ת.